„Kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze”

            W IV Szczycie w Sprawach Dzieci wzięło udział 120 specjalistów zajmujących się wspieraniem najmłodszych: pracownicy oświaty i służb społecznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie rodzinni, policjanci, strażnicy miejscy, urzędnicy, działacze i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Dwa dni Szczytu składającego się z konferencji i warsztatów zorganizowane zostały przez Centrum Służby Rodzinie przy współpracy z Miastem Łódź.

       

            

KOMITET HONOROWY:

·         Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki

·         dr Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi

·         Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki

·         Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego

·         prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

·         . insp. Lech Biernat, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

 

 

Plakat IV Szczytu     POBIERZ (.JPG)

Program IV Szczytu     POBIERZ (.RTF)

DOKUMENT KOŃCOWY IV Szczytu    POBIERZ (.RTF)

 

 

13 LISTOPADA 2008 R.

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE W ŁODZI, UL. BRONIEWSKIEGO 1A

1000 Powitanie uczestników konferencji

- ks. prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

1015 Kultura a edukacja – wprowadzenie

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

1045 Wręczenie nagród laureatom konkursu „Hej! Rodzina jest OK!”

Pierwszą nagrodę wręczyła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska

         

1100 Sesja plenarna (po wykładzie 5 minut czasu na pytania)

„Sztuka dla dzieci i młodzieży jako forma komunikacji społecznej”

- prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

 

1130 Przerwa kawowa

1150 Sesja plenarna (po każdym wykładzie 5 minut czasu na pytania)

„Wpływ kultury na rozwój i kształtowanie się postaw młodego człowieka”

- prof. dr Dorota Podgórska-Jachnik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

„Zjawiska kulturowe związane z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi”

- dr Jacek Pyżalski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

1250 Przerwa kawowa

1310 Praca w grupach nad Dokumentem Końcowym Szczytu

„Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia”

„Prawo dziecka do wychowania i rodziny”

„Prawo dziecka do ochrony przed przemocą”

„Prawo dziecka do godnych warunków socjalnych”

„Prawo dziecka do rozwoju, kultury i nauki”


1500 Prezentacja Dokumentu Końcowego Szczytu

1700 Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem i koncertem

RESTAURACJA „CAMMINO”, UL. KARSKIEGO 5 (C.H. „MANUFAKTURA”)

 

14 LISTOPADA 2008 R.

CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE W ŁODZI, UL. BRONIEWSKIEGO 1A

1000 Warsztaty – część pierwsza

„Techniki teatralne a nauczanie i wychowanie”

- Krzysztof Kaczmarek, Teatr „Zwierciadło” w Łodzi

„Sztuka a radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami”

- Maja Bednarek, Stowarzyszenie NEO w Łodzi

„Praca z emocjami i stresem z wykorzystaniem technik arteterapii

- dr Maciej Jabłoński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

„Analiza rysunku jako technika w pracy wychowawczej”

- dr Teresa Wejner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

„Muzyka jako inspiracja do przeżyć, wglądu w siebie oraz tło działań integrujących i interpersonalnych”

- Wojciech Bednarek, Stowarzyszenie NEO w Łodzi

1215 Przerwa kawowa

1245 Warsztaty – ciąg dalszy

1500 Zakończenie, wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w Szczycie i warsztatach.