3szczyt_baner_600x60

III Szczyt w Sprawach Dzieci – ogólnopolska konferencja na temat
zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród dzieci i młodzieży

Łódź, 12-14 listopada 2007r.

 

Organizatorzy:
Miasto Łódź, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, Teatr Nowy w Łodzi


                     

 

 

Plakat III Szczytu     POBIERZ (.JPG)

Program III Szczytu     POBIERZ (.RTF)

DOKUMENT KOŃCOWY III Szczytu    POBIERZ (.RTF)

 

Kilkadziesiąt konkretnych postulatów dotyczących praw dzieci przygotowali uczestnicy III Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego, który odbył się w dniach od 12 do 14 listopada 2007r.
W tym roku III Szczyt miał charakter ogólnopolskiej konferencji
ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

W konferencji udział wzięli m.in.: nauczyciele (w tym wychowawcy placówek resocjalizacyjnych), pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele i wolontariusze organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji rządowej.

 

Poniedziałek, 12 listopada 2007 r. (godz. 11.00-17.00)


Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Prowadzący: przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz

Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

   

 

Rejestracja uczestników konferencji, zapisy na warsztaty

 

  

 

Przemówienia inauguracyjne

 

  

 

Kompleksy rodzinne stymulatorami rozwoju, intensyfikacji skłonności agresywnych i wykluczenia społecznego

- prof. dr hab. Jan Szałański, Uniwersytet Łódzki

 

 

Szkoła jako czynnik wykluczenia społecznego uczniów

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

 

 

Regionalny system diagnozy i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży

- ks. Andrzej Drapała, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

- dr Monika Szpringer, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej

 

 

Po obiedzie miały miejsce kolejne referaty:
Czym jest leczenie uzależnień?

- Marek Podlaszczuk, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi

 

 

Narkotyki – postawy młodzieży i rodziców oraz formy pomocy dla osób z problemem narkomanii i ich rodzin

- Henryka Rak, Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Łodzi

Zasada trzech nisz społecznych jako narzędzie do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

- Łukasz Głowacki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Rezonans

 

 

Po przerwie kawowej miały miejsce kolejne referaty:
Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

- dr Jacek Pyżalski, Uniwersytet Łódzki

oraz

Analiza sytuacji życiowej wychowanków placówek resocjalizacyjnych w świetle dokumentów sądowych

- Hanna Belke-Markiewicz, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

 

 

 

Promocja Projektu „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

a realizatorem jest Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (www.csr.org.pl/akademia)

 

 

       

 

 

Wtorek, 13 listopada 2007 r. (godz. 11.00-16.00)

Uczestnicy III Szczytu wzięli udział w warsztatach / wizytach studyjnych w placówkach na terenie Miasta Łodzi.

W każdej placówce oprócz zajęć uczestnicy mieli także zapewniony przez organizatorów obiad.

 

Miejsca warsztatów / wizyt studyjnych, tematyka i prowadzący:

*  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Łodzi, ul. Łucji 12, Profesjonalne umiejętności społeczne w pracy z młodzieżą
- Monika Mazurkiewicz, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach

*  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – SOS w Łodzi, ul. Wapienna 24a, Socjoterapia w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
- Krzysztof Wilski, MOS nr 1 w Łodzi

*  Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi, ul. Hipoteczna 3/5, Jak budować siłę dziecka w czasach braku więzi?
- Joanna Cicha-Wiktorowska, Ewa Kubacka, SPWRiT w Łodzi

*  Zespół Opiekuńczo Wychowawczy „Ochronka Bałucka” w Łodzi, ul. Brauna 5, Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży – rodzina, środowisko, uzależnienia
- s. Maria Pioskowik, ZOW „Ochronka Bałucka” w Łodzi, - Adam Kasprzyk, dyrektor Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej

*  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, Nowoczesna profilaktyka uzależnień
- Joanna Marcinkowska, Izabela Zaremba-Chodkowska, SOSW w Łodzi

*  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi, ul. Motylowa 3, Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- Joanna Cimoszko, Izabela Gębicka, PPP nr 2 w Łodzi (warsztat został odwołany, ze względu na brak chętnych)

 

 

            

 

 

 

O godz. 18.30 w Teatrze Nowym w Łodzi odbył się Spektakl Teatralny „Zabawy”, na który przybyli uczestnicy konferencji.
Wszystko zaczęło się zwyczajnie i niewinnie. W upalne popołudnie kilkunastoletnia Dvori nudziła się na osiedlowym podwórku.

Obok czwórka starszych kolegów grała w piłkę. Zaczepiali dziewczynę, żartowali, częstowali piwem i papierosami.

Sprowokowali niebezpieczną zabawę, w którą Dvori dała się wciągnąć.

Emocje rosły i sytuacja dramatycznie wymknęła się spod kontroli.

A przecież dziewczyna chciała tylko przez chwilę być w centrum zainteresowania, ważna i podziwiana…”

 

 

Środa, 14 listopada 2007 r. (godz. 11.00-15.30)


Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a

Prowadzący: Tomasz Subczyński, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

 

 

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

- Grzegorz Kaleta, kierownik referatu profilaktyki Straży Miejskiej w Łodzi

 

 

    

 

Dobro dziecka w postępowaniu prawnym

- kom. Włodzimierz Sokołowski, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Praw Człowieka

 

     

 

Po „przerwie kawowej” - praca w grupach nad dokumentem końcowym:

Gr. 1. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia, Bogumiła Kempińska-Mirosławska, Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi,
Karolina Góralska, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

     

 

Gr. 2. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, Magdalena Lesiak, Gabriela Wtorkiewicz, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi.

 

      

 

Gr. 3. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

      

 

Gr. 4. Prawo dziecka do godnych warunków socjalnych, Ewa Rogowska, Oddział Pomocy Materialnej i Pracy Socjalnej MOPS Łódź-Widzew
Dariusz Sobieryn Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

 

          

 

Gr. 5. Prawo dziecka do rozwoju, kultury i nauki, Krzysztof Durnaś, Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi.

 

 

Prezentacja Dokumentu Końcowego konferencji - Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi