Kilkadziesiąt konkretnych postulatów dotyczących praw dzieci
przygotowali uczestnicy II Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego,
który odbył się w dniach od 27 do 29 listopada 2006 roku.
Nad dokumentem końcowym pracowało 130 specjalistów w pięciu grupach.
Szczyt był jednym z głównych wydarzeń „Tygodnia Organizacji Pozarządowych” w Łodzi.

 

 

Wyniki ewaluacji II Szczytu – skala szkolna od 1 do 6:

 

Jak oceniasz program ? - 5,3

Jak oceniasz poziom merytoryczny? - 5,1

Jak oceniasz organizację? - 5,4

Na ile poleciłbyś udział w II Szczycie znajomemu? - 5,3

 

Materiały:

 

„Dokument Końcowy II Szczytu” (RTF) – tutaj

 

Zapis dźwiękowy wszystkich referatów – tutaj

 

Spot radiowy „Razem przeciw przemocy” (MP3) – tutaj

 

Spot telewizyjny „Razem przeciw przemocy” (XVID) – tutaj

 

Dźwięk na temat II Szczytu (Krzysztof Durnaś, Tomasz Bilicki; MP3) – tutaj

 

Wybrani liderzy II Szczytu i ich motta (MS PowerPoint) - tutaj

 

Komitet Honorowy:

 

Arcybiskup Władysław Ziółek

Metropolita Łódzki

 

dr Jerzy Kropiwnicki

Prezydent Miasta Łodzi

 

Helena Pietraszkiewicz

Wojewoda Łódzki

 

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

 

insp. Ferdynand Skiba

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

 

Organizatorzy:

 

    

 

Patronat Medialny:

 

  

 

     

 

   

 

 

Partnerzy:

 

        

 

    

 

      

 

 

PROGRAM:

 

27 listopada 2006 r. (poniedziałek):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

1000 Wystąpienia członków Komitetu Honorowego

 

(pomiędzy wystąpieniami prezentacje filmowe o organizacjach działających na rzecz dzieci)

 

 

1100 Pajdocentryzm – pedagogika dziecka, czy szatana?

- prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

 

 

(po każdym z referatów 5 min. czasu na dyskusję lub pytania do prelegenta)

 

1130 Przerwa, poczęstunek, czas dla mediów

 

1200 Dzieci – obszary krzywdy i interwencje

- z-ca nacz. oddziału Grzegorz Kaleta, Straż Miejska w Łodzi

 

 

1230 „Pozytywna pedofilia” w Internecie

- Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

1300 Drugie oblicze Internetu

- Izabela Jończyk, Marek Dudek, NASK – dyżurnet.pl

 

1330 Przerwa, poczęstunek

 

1400 Warsztaty w pięciu grupach tematycznych:

 

1. prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia

- prowadzi: Paweł Pietrala, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Łodzi

 

2. prawo dziecka do wychowania w rodzinie

- prowadzi: Magdalena Lesiak, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi

 

3. prawo dziecka do ochrony przed przemocą

- prowadzi: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

 

4. prawo dziecka do godnych warunków socjalnych

- prowadzi: Krystyna Warczyk, Szkoła Policealna nr 12 w Łodzi (opiekunów środowiskowych)

 

5. prawo dziecka do rozwoju, kultury i nauki

- prowadzi: Krzysztof Durnaś, Centrum Arrupe w Łodzi

 

1600 Zakończenie

 

28 listopada 2006 r. (wtorek):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

1000 „Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – prezentacja projektu

- Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

(referat ilustrowany filmami „Młodzi przeciw przemocy”)

 

1030 „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego” w Łodzi – prezentacja projektu

- Anna Szolc-Kowalska, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi

 

1100 podział na grupy, przerwa

 

„Procedury interwencji kryzysowej wobec dzieci” – warsztaty rotacyjne dla uczestników Szczytu:

 

(pomiędzy rotacjami grup przerwa, poczęstunek)

 

1. aspekt prawny (1130 – grupa 1., 1300 – grupa 2., 1430 – grupa 3.):

- prowadzi: kom. Włodzimierz Sokołowski, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 

 

2. aspekt psychologiczny (1130 – grupa 3., 1300 – grupa 1., 1430 – grupa 2):

- prowadzi: Anna Posyłek, Paweł Stasiński, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi

 

3. współpraca międzysektorowa (1130 – grupa 2., 1300 – grupa 3., 1430 – grupa 1):

- prowadzi: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

1600 Zakończenie.

 

29 listopada 2006 r. (środa):

- prowadzenie: Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

 

(pomiędzy wystąpieniami prezentacje filmowe z wypowiedziami dzieci na temat ich praw
oraz 5 min. czasu na dyskusję lub pytania do prelegenta)

 

1000 Opór w edukacji

- dr Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

 

 

1035 Praca z dzieckiem z ADHD

- dr Teresa Wejner, Biuro Rzecznika Praw Dziecka

 

1110 Przerwa

 

1140 Współpraca szkoły z rodziną

- Krzysztof Durnaś, Centrum Arrupe w Łodzi

 

1215 Stosowanie metody dylematu moralnego w pracy z młodzieżą

- Wojciech Żmudziński SJ, Centrum Arrupe w Gdyni

 

1250 Dokument Końcowy II Szczytu w Sprawach Dzieci Województwa Łódzkiego

- Rafał Osiński, pedagog społeczny

 

1315 Uroczysty poczęstunek, czas dla mediów

 

1430 Zakończenie.